εκτύπωση σε μάσκα διπλού υφάσματος.

Φούλ εκτύπωση