Εκτύπωση σε λινό ύφασμα με solvent μελάνια . Μεγάλη αντοχή στα πλυσίματα